[./index.html]
[./cafe.html]
[./acteurs.html]
[./reizen.html]
[./afhuren.html]
[./info.html]
[./nu.html]
[./salons.html]
[./seizoen.html]
[./vragen.html]
[./verkoop.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Het volledige theater afhuren
inclusief voorstelling
Verenigingen
U bent verantwoordelijke van een vereniging en u zoekt mogelijkheden om uw clubkassa te spijzen.  De meeste organiseren dan een tombola, een barbequefeest, een bal ... maar voor al deze activiteiten zijn het meestal steeds dezelfde mensen die daar dan kunnen voor opdraaien.

Het echt Antwaarps teater biedt u de mogelijkheid om het volledige theater (cafĂ©, salons, theaterzaal 334 plaatsen, ...) inclusief voorstelling af te huren.  Na betaling van het voorschot ontvangt u de inkomtickets, deze kan u dan verspreiden over een aantal bestuurs- of andere leden binnen uw vereniging en iedereen draagt op deze manier zijn steentje bij tot de verkoop.  Als prijs voor de tickets vraagt u onze prijs of u vraagt meer, vermits het doel toch is de clubkassa te spijzen.

Firma's
Huur het volledige theater af voor het organiseren van uw personeelsfeest of onderhouden van uw klantenrelaties, al dan niet in combinatie met een receptie of buffet in onze prachtige salons.
De volledige infrastructuur staat ter uwer beschikking.  Promoot uw firma door middel van spandoeken, bedelen van flyers, ...

Alle inlichtingen, tel. 03 231 60 80 of e-mail. info@echtantwaarpsteater.beHet theater (inclusief voorstelling) kan afgehuurd worden op:

Maandag-, dinsdag-, woensdagavond
Start voorstelling om 20u15

of

Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag-, vrijdagmiddag
Start voorstelling om 15u00